Hartelijk dank voor je bezoek aan onze website. Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van jouw recht op privacy. Je persoonsgegevens worden door Smit’s Delicious in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) verwerkt. In deze Privacy & Cookie Verklaring leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1.  Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

1.1 Algemeen

1.1.1 Nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief vragen wij je om  jouw naam, e-mailadres en geboortedatum. Met jouw toestemming gebruiken wij jouw e-mailadres om je onze nieuwsbrief, met daarin informatie over onze organisatie, producten, acties en nieuws met betrekking tot ons aanbod, toe te sturen. Daarnaast kunnen we je klanttevredenheidsonderzoeken toesturen. Je naam en geboortedatum gebruiken we om je te feliciteren op je verjaardag door middel van een ‘verjaardags’mail.

Om je een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te sturen stemmen wij de inhoud van onze nieuwsbrief zoveel mogelijk op jouw online surf- en leesgedrag op onze eigen websites en andere online uitingen en koopgedrag af. . Daarnaast kunnen wij in statistieken zien of de mail geopend wordt en op welke advertenties uit de nieuwsbrief wordt geklikt. Als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kan je je daarvoor ieder moment afmelden. Afmelden is mogelijk middels deze afmeldlink. Deze staat tevens onderaan elke nieuwsbrief.

1.1. 2 Kansspelen en acties

Je kunt op onze website, via onze nieuwsbrief of via Social Media deelnemen aan verschillende kansspelen en acties. Bij het meedoen aan een kansspel of actie, vragen wij om bepaalde persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld je naam, adresgegevens en geboortedatum. Wij vragen jou enkel om die gegevens op te geven die noodzakelijk zijn voor deelname aan het kansspel of de actie of die wettelijk vereist zijn. Wij geven jouw gegevens alleen door aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het kansspel of de actie (bijvoorbeeld het trekken van een winnaar of de verzending van de prijs via een post of pakketdienst).

1.1.3 Bescherming van onze systemen

Voor een comfortabel gebruik van onze website/applicatie, analyse van de veiligheid en stabiliteit van het systeem en ter bescherming van onze systemen, slaan wij van ieder bezoek aan onze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:

 • De website van waaruit je onze website oproept;
 • Het IP-adres;
 • Het tijdstip en de datum van toegang;
 • De aanvraag van de cliënt server;
 • De http-antwoordcode;
 • De overgedragen hoeveelheid data;
 • De informatie over de browser en het besturingssysteem welke je gebruikt.

1.1.4 Locatiegegevens

Wij gebruiken jouw locatiegegevens indien je in je browser of instellingen van je besturingssysteem of eindapparaat hiermee hebt ingestemd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jou individuele diensten met betrekking tot jouw huidige locatie aan te kunnen bieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal).

1.1.5 Bewaartermijn

Statistieken die wij gebruiken voor onze nieuwsbrief worden door ons maximaal 180 dagen bewaard. Gegevens die wij nodig hebben met het oog op jouw deelname aan kansspelen en acties bewaren wij totdat er een winnaar bekend is en deze hiervan in kennis is gesteld. Bij prijzen in natura worden de gegevens van de winnaars gedurende de looptijd van de wettelijke garantie bewaard om in het geval van gebreken voor herstel of vervanging te kunnen zorgen.
Logbestanden die wij van ieder bezoek aan onze website opslaan worden door ons maximaal 12 maanden bewaard. En jouw locatiegegevens worden door ons gebruikt, zolang wij deze nodig hebben om jou individuele diensten met betrekking tot jouw huidige locatie aan te kunnen bieden (en jij jouw toestemming hiervoor niet hebt ingetrokken).

1.2 Smit’s Delicious webshop

1.2.1 Smit’s Delicious-account

In onze webshop kun je ook een account aanmaken bij het plaatsen van je bestelling. Door eenmalig jouw e-mailadres, (optioneel) je telefoonnummer en een zelfgekozen wachtwoord (hierna te noemen ‘registratiegegevens’)in te vullen, bespaar je tijd bij een volgende aankoop en profiteer je bovendien van een groot aantal online aanbiedingen van Smit’s Delicious. Je Smit’s Delicious account kan je voor meerdere online-diensten van Smit’s Delicious gebruiken, zonder dat je je telkens hoeft te registreren. Bovendien kan je de gegevens die van jou zijn opgeslagen in je klantaccount te allen tijde inzien en wijzigen en bijvoorbeeld artikelen blijvend opslaan voor een latere aankoop.

Wil je je ‘My account’ verwijderen, ga dan naar ‘inloggegevens’ en klik vervolgens op ‘account verwijderen’.

De wettelijke basis voor Smit’s Delicious om je e-mailadres, (optioneel) je telefoonnummer en een zelfgekozen wachtwoord te verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens zijn namelijk noodzakelijk om een klantaccount te kunnen maken waarmee je kan profiteren van aanbiedingen van het Smit’s Delicious-concern. Je registratiegegevens worden door ons bewaard, zolang jij je My Smit’s Delicious account gebruikt resp. deze door jou niet verwijderd wordt.

Voor de verwerking van je registratiegegevens is Smit’s Delicious verantwoordelijk. Je kan Smit’s Delicious indien gewenst telefonisch bereiken onder nummer +31620665697 of per e-mail op info@smitsdelicious.nl. D

Smit’s Delicious
Nieuw Walden 30
1394PB Nederhorst den Berg

1.2.2 Verwerken & leveren bestelling

Ten behoeve van het verwerken en het leveren van je bestelling verwerken wij  je naam, adres, e-mailadres en betaalwijze. Optioneel kun je jouw telefoonnummer doorgeven. Wij gebruiken dit telefoonnummer alleen als dit nodig is om met je in contact te komen over je bestelling.

PostNL neemt de levering van je bestelling op zich. De levering kan op verschillende manieren plaatsvinden. Je kunt er voor kiezen de bestelling op je eigen adres te laten bezorgen. Zodra de bestelling onderweg is, ontvang je een verzendbevestiging per e-mail met daarin een link van DPostNL waarin je de levering van jouw bestelling kunt volgen. Een andere mogelijkheid is het opgeven van een alternatief adres. Dit adres zullen wij gebruiken voor de levering van je bestelling bij een door jou gekozen derde. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een ParcelShop/Parcelstation- levering. Om je ervan op de hoogte te brengen als de levering is gearriveerd, gebruikt PostNL je e–mailadres om je een e-mail te sturen.

Voor zover je als betaalwijze creditcard of iDeal hebt gekozen, zullen wij je na het afronden van de bestelling doorsturen naar de betreffende betalingsdienstverlener. Daar kan je na het invoeren van je toegangsgegevens de dienstverlener opdracht geven om de betaling uit te voeren.
Wij hebben er belang bij dat jij je bestelling (tijdig, dat wil zeggen binnen de overeengekomen betalingstermijn) betaalt. Wanneer jij je betalingsverplichting niet nakomt en daarmee in gebreke blijft, kunnen wij je persoonsgegevens ter incasso doorsturen naar ons incassobureau ter afwikkeling van de betaling.

1.3.3 Retourneren

Om je bestelde product(en) terug te sturen heb je een retourbon nodig. Mocht deze niet zijn bijgesloten bij je bestelling, dan kun  je deze aanvragen via het contactformulier op onze website, door onze klantenservice te bellen of door de retourbon aan te vragen via je eigen Smit’s Delicious account. De retourbon wordt vervolgens verzonden naar het opgegeven e-mailadres. De retourprocedure werkt als volgt:

 • Zoek de bestelling op waarvoor je een retourbon en DHL-label aan wil vragen;
 • Klik op de knop ‘Artikel retourneren’;
 • Kies het aantal te retourneren stuks;
 • Kies een reden voor de retourzending;
 • Druk op ‘Verder naar het retourneringsoverzicht’;
 • Druk op ‘Retouropdracht aanmaken’;

Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail van ons met het label en de retourbon.

1.3.4 Bewaartermijn

Jouw bestel- en leveringsgegevens bewaren wij totdat eventuele vrijwarings- en garantierechten zijn verlopen. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periode. Gedurende deze periode (meestal tien jaar na totstandkoming van de overeenkomst) zullen de gegevens alleen worden verwerkt bij controle door de belastingdienst en op jouw verzoek.

1.4 Contact met klantenservice

Wij hechten grote waarde aan het op correcte wijze afhandelen van eventuele vragen of klachten en het verbeteren van onze producten en diensten. Hiervoor hebben wij bepaalde gegevens nodig; als je een vraag of klacht hebt met betrekking tot een product of dienst van Smit’s Delicious, kan je contact opnemen met onze klantenservice door een e-mail te sturen, het contactformulier op onze website in te vullen of door telefonisch contact op te nemen. Ook is het mogelijk om jouw klacht in te dienen bij een filiaal bij jou in de buurt. Indien je een terugkoppeling wenst, kun je je naam-en telefoonnummer achterlaten bij de filiaalmanager.

1.4.1. Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het afhandelen van vragen of klachten worden automatisch verwijderd na 90 dagen. Bij kritische klachten hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar. Wij willen namelijk voorkomen dat een soortgelijke klacht zich weer zal voordoen en zijn daarom genoodzaakt jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Bij een kritische klacht kan je bijvoorbeeld denken aan een klacht over het gebruik van een bepaald artikel waaraan een gezondheidsrisico zit, een foute artikelomschrijving of de aanwezigheid van een vreemd object in een product. Mochten er wettelijke verplichtingen op Nieuw Smit’s Delicious rusten om je gegevens langer te bewaren dan resp. 90 dagen of 2 jaar, dan worden deze gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Ook kunnen de gegevens langer dan bovengenoemde bewaartermijnen worden bewaard als deze nodig zijn in het kader van een onderzoek of gerechtelijke procedure.

1.5 Contact met zakenpartners

Deze privacyverklaring is ook van toepassing indien jij als zakenpartner contact met ons opneemt, contractuele onderhandelingen met ons plaatsvinden of als er reeds contractuele afspraken met ons bestaan en in dit verband persoonsgegevens worden verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt hangt af van de overeengekomen diensten. Daarom zal niet alle onderstaande informatie uit dit hoofdstuk voor jou relevant zijn.
In principe krijgen wij de gegevens rechtstreeks van jou als zakenpartner. Het kan echter dat wij gegevens krijgen van derden, zoals kredietbureaus, de belastingdienst e.d.

Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonsgegevens (bv. voor- en achternaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats en nationaliteit), identificatie- en authentificatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, paspoortgegevens, handtekeningen), gegevens in het kader van onze zakelijke relatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over bestellingen), kredietwaardigheidsgegevens, gegevens over bedrijfsstructuren en eigenaarschap, foto- en video-opnamen (bv. voor leveringen van goederen) en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de vermelde categorieën.
Deze gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Daarnaast kan de verwerking van jouw gegevens ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de identificatieverplichting of de fiscale regelgeving. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals het beoordelen van de geschiktheid van onze zakenpartner, het indienen van rechtsvorderingen of het uitvoeren van toegangscontroles.

1.5.1 Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang deze noodzakelijk zijn met het oog op bovengenoemde doeleinden

2. Cookies

2.1 Wat zijn cookies?

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken zoals tracking pixels. Cookies zijn kleine tekstbestanden die die wij plaatsen op je pc, tablet of smartphone als jij onze website(s) bezoekt of apps gebruikt. Cookies onthouden gegevens van je vorige bezoek aan onze website(s) en apps.
Hierdoor kunnen wij onze bezoekers herkennen, bijvoorbeeld aan de hand van het IP-adres en/of interesses die worden afgeleid uit jouw surfgedrag. Dat betekent niet dat wij je kunnen identificeren; deze cookies hebben namelijk geen toegang tot gegevens zoals jouw naam of adres.
Cookies beschadigen je pc, tablet, smartphone  in principe niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

2.2 Wel of geen toestemming geven

Voor het plaatsen en uitlezen van functionele en analytische cookies hoeven we je toestemming niet te vragen omdat deze geen of beperkte invloed hebben op je privacy. Voor tracking cookies en vergelijkbare technieken (zoals tracking pixels) en social media cookies vragen wij je toestemming voordat we deze plaatsen.

2.3 Hoe lang geef ik toestemming?

Wij leggen vast of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen en gebruiken van tracking cookies, en social media cookies. De toestemming blijft geldig zolang je de cookie-instellingen niet aanpast.

2.4 Cookie-instellingen

Je kiest zelf welke cookies je toelaat. Er zijn 2 mogelijkheden:

1.    Compleet

– Functionele cookies: noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website
– Analytische cookies: meten van het gebruik van onze website voor het doorvoeren van verbeteringen
– Tracking cookies en soortgelijke technieken: om relevante advertenties en aanbiedingen te laten zien op basis van jouw surfgedrag op onze website(s) en apps
– Social media cookies: het kunnen delen en liken van informatie op onze website(s)

Wil je zoveel mogelijk uit onze website halen? Kies dan voor Compleet door ‘ik kies Compleet’ te klikken. We verzamelen dan informatie over het gebruik van onze website(s) en apps om je een optimale gebruikerservaring te bieden en relevante advertenties en/of aanbiedingen te kunnen tonen op onze websites en die andere partijen (binnen en buiten Europa). Ook geef je ons toestemming om je IP adres met deze partijen te delen. In dit overzicht kun je lezen 1) welke cookies wij gebruiken en door wie deze geplaatst worden 2) welke persoonsgegevens er verwerkt worden 3) wat het doel is de betreffende cookies en 4) hoe lang de gegevens bewaard worden

2.    Basis

–   Functionele cookies: noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de website
–   Analytische cookies: meten van het gebruik van onze website voor het doorvoeren van verbeteringen

Wil je liever geen Compleet en maak je geen keuze? Dan plaatsen wij alleen functionele en analytische cookies zodat de site werkt en wij op anonieme basis analyses kunnen uitvoeren.

2.5 Geen cookies of deze verwijderen?

Als je geen cookies wilt of deze wilt verwijderen, pas dan jouw browserinstellingen aan. Je kan instellen dat jouw browser alleen cookies van derde partijen weigert of cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Je krijgt dan opnieuw een cookie-melding waarin jouw toestemming wordt gevraagd, voordat er daadwerkelijk cookies worden geplaatst. Wij maken je er op attent dat als je niet alle cookies accepteert, je wellicht ook niet alle functionaliteiten van deze website kunt gebruiken. De website zelf wel, maar zaken als social media bijv. niet. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen
Hieronder leggen we uit wat de verschillende soorten cookies inhouden.

2.6. Soorten cookies

2.6.1 Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om onze website optimaal te laten funtioneren.
Dit zijn cookies die er onder andere voor  zorgen dat:
•    wanneer je bent ingelogd dit ook blijft;
•    wij je de mogelijkheid kunnen aanbieden om inloggegevens op te slaan;
•    artikelen in je winkelwagentje bewaard blijven;
•    informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen onthouden wordt;
•    je browserinstellingen worden uitgelezen, zodat onze website optimaal op je beeldscherm weergeven wordt.
Voor het plaatsen van deze cookies hoeft er, zoals gezegd, geen toestemming te worden gevraagd. Als er al bij het plaatsen van deze cookies persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij daar een gerechtvaardigd belang bij. Deze cookies zijn namelijk essentieel voor een goede werking van onze website.

2.6.2 Analytische cookies

Met analytische cookies meten wij hoe onze website gebruikt wordt. Zo onderzoeken wij op anonieme basis hoe bezoekers door onze website navigeren en welke onderdelen vaak bekeken worden. Hierdoor kunnen wij onze website verbeteren voor onze bezoekers en er voor zorgen dat zij  informatie makkelijker kunnen vinden.

Wij maken gebruik van Google Analytics van Google. De statistieken en rapportages van Google zijn niet tot personen te herleiden en worden na 14 maanden gewist. Met Google hebben we afspraken gemaakt over de bescherming van persoonsgegevens van onze klanten en maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van onze bezoekers op de website(s) zoveel mogelijk te beperken.

Ook zetten wij A/B testing in van SAS Kameleon.  Dit is een techniek waarmee het gebruik van verschillende versies van onze website met elkaar vergeleken worden zodat wij deze kunnen optimaliseren.

2.6.3    Tracking cookies

Met tracking cookies en soortgelijke technieken, zoals zogenaamde tracking pixels kan jouw surfgedrag op onze website(s) en apps worden gevolgd en kunnen wij (en door ons in te schakelen derden) je relevante advertenties en aanbiedingen laten zien, als jij daarvoor toestemming hebt gegeven.

2.6.4    Social Media cookies

Social media cookies zijn cookies waarmee content op onze website kan worden gedeeld via social media, zoals Facebook en Twitter. Social media cookies worden net als tracking cookies alleen geplaatst als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Met deze cookies kunnen social media partijen jou herkennen op het moment dat je content op onze site wil delen. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de privacy verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven.
Wij zijn actief op de volgende social media: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin, Snapchat en Pinterest.

2.6.5    Cookie-overzicht

Klik hier voor een compleet overzicht van cookies die wij gebruiken. In dit overzicht kun je lezen 1) welke cookies wij gebruiken en door wie deze geplaatst worden 2) welke persoonsgegevens er verwerkt worden 3) wat het doel is de betreffende cookies en 4) hoe lang de gegevens.

3. Wie ontvangen jouw persoonsgegevens?

3.1 Ontvangers binnen Smit’s Delicious

Alleen de afdelingen binnen Smit’s Delicious die jouw gegevens nodig hebben voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ontvangen jouw gegevens. Wij kunnen je gegevens doorgeven aan andere Smit’s Delicious entiteiten.

3.2 Externe ontvangers binnen de EU/EER

Wij kunnen voor de eerder in deze Privacy & Cookieverklaring genoemde doeleinden ook externe partijen inschakelen die jouw gegevens verwerken. Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval niet aan derden verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.
Wanneer de door ons in te schakelen partijen in de EU/EER zijn gevestigd, zijn deze ook gebonden aan de privacywetgeving. Wij zullen hier specifieke afspraken over maken in een verwerkersovereenkomst.

3.3 Externe ontvangers buiten de EU / EER

Met uitzondering van de in 2 (Cookies) beschreven verwerkingen, geven wij jouw gegevens niet door aan ontvangers die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. De verwerking van gegevens door deze ontvangers vindt uitsluitend plaats indien
(1) het een derde land betreft waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft die een passend niveau van gegevensbescherming biedt
(2) de ontvanger van de persoonsgegevens passende waarborgen biedt (bijvoorbeeld door middel van EU- standaardcontractbepalingen) of
(3) wij jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

4. Jouw rechten

Om jouw privacy nog beter te kunnen waarborgen heb je een aantal rechten. Deze rechten worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting over je rechten raden we je aan de website van Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen. Je kunt onderstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Smit’s Delicious via het postadres: Nieuw Walden 30, 1394PB Nederhorst den Berg en/of via het e-mailadres: info@smitsdelicious.nl.

4.1 Inzagerecht

Je hebt het recht om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens die Smit’s Delicious van jou verwerkt. Via je eigen account in onze webshop heb je inzage in een groot deel van de over jou verwerkte persoonsgegevens.

4.2 Recht op rectificatie

Constateer je vervolgens dat (middels je inzagerecht) jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken niet kloppen of onvolledig zijn, dan kun je ons verzoeken om de gegevens aan te passen dan wel aan te vullen. Via je eigen Smit’s Delicious-account kun je op ieder moment  deze gegevens snel en gemakkelijk wijzigen door te gaan naar ‘inloggegevens’ en te klikken op de menu-optie ‘account aanpassen’. Het kan voorkomen dat wij het niet eens zijn met de aanpassing of de aanvulling. In dat geval zullen wij je verzoek niet inwilligen. Wij zullen je hiervan op de hoogte brengen.

4.3 Recht op gegevenswissing

Je kunt bij ons ook verzoeken om je persoonsgegevens volledig te verwijderen. Voor het verwijderen van je account kies je ‘inloggegevens’ en klik op de menu-optie ‘account verwijderen’. Dien dit verzoek bij ons in, dan gaan wij vervolgens voor je na of wij hiertoe verplicht zijn. In sommige gevallen zijn wij namelijk genoodzaakt jouw gegevens toch te bewaren. Wij brengen je hier natuurlijk van op de hoogte.

4.4 Recht op verwerkingsbeperking

De beperking van de verwerking houdt in dat wij de verwerking van de persoonsgegevens tijdelijk staken. Er wordt als het ware een tijdelijk slot op je persoonsgegevens gezet totdat een bezwaar of probleem is opgelost. Je kunt in een aantal situaties hierom verzoeken.

 • Wij hopen dat het niet zal gebeuren, maar worden wij het met elkaar niet eens over de uitkomst van je recht op rectificatie, dan kun je ons verzoeken om de verwerking te beperken. Wij zullen dan stoppen met het verwerken van deze persoonsgegevens, totdat we er met elkaar uit zijn.
 • Je kunt ook gebruik maken van dit recht wanneer wij je gegevens behoren te wissen, maar je hebt liever dat wij de verwerking beperken. De keuze is aan jou.
 • Mocht je de persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, maar wij staan op het punt deze gegevens te verwijderen, dan kun je ons verzoeken deze gegevens toch te bewaren, maar de verwerking te beperken.
 • Wanneer je gebruik maakt van je recht op bezwaar, omdat je meent daarvoor  zwaarwegende  belangen te hebben, kun je tegelijkertijd verzoeken om beperking. Wij stoppen de verwerking dan totdat we jou antwoord kunnen geven op wiens belang zwaarder weegt.

4.5 Recht op bezwaar

Je kunt tegen de volgende verwerkingen bezwaar maken 1) Direct marketing, 2) verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en 3) verwerkingen met betrekking tot wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Alleen het recht op bezwaar ten behoeve van direct marketing is absoluut. Wanneer je bezwaar maakt tegen direct marketing stoppen we direct met het verwerken van deze persoonsgegevens. Je kunt op de overige twee gronden alleen bezwaar maken als jij van mening bent dat in jouw specifieke geval jouw belangen zwaarder wegen. Geef ons bij het indienen van een verzoek dan ook gemotiveerd aan waarom het in jouw specifieke situatie van belang is dat we stoppen met de verwerking.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer je persoonsgegevens door ons op een geautomatiseerde manier (systeem) worden verwerkt, jij ons de gegevens hebt verstrekt én als je hiervoor toestemming hebt gegeven, of we verwerken deze gegevens ter uitvoering van een overeenkomst, dan kun je ons verzoeken deze gegevens aan je over te dragen. Mocht je dit willen, kun je ons daarnaast ook verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan een andere partij.

4.7 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijden in om jouw privacy te waarborgen. Merk je dat wij toch nog verbeterpunten hebben als het gaat om jouw privacy, dan horen wij dit graag van je. Wij hopen dan in overleg met jou tot een oplossing te kunnen komen. Pak je het liever op een andere manier aan, dan kun je er ook voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij zullen je dan verder helpen.

6. Uitoefening van jouw rechten en contact

Heb je een algemene vraag/klacht, neem dan contact op met onze klantenservice via deze link: of via telefoonnummer: 020-7095039. Mocht je vragen hebben over het verwerken van je persoonsgegevens door Smit’s Delicious of wil je een van bovenstaande rechten uitoefenen, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Smit’s Delicious via het postadres: Nieuw Walden 30, 1394PB Nederhorst den Berg en/of via het e-mailadres: info@smitsdelicious.nl

7. Wijzigingen in de Privacy & Cookie Verklaring

Deze tekst en de hieruit voortvloeiende principes kunnen op elk moment door Smit’s Delicious gewijzigd worden. Wij raden je om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen.

Versie maart 2020